Personuppgifter

Vilka personuppgifter sparar vi och vad använder vi dem till?

I egenskap av förening och arrangör av Countryhack så hanterar vi i CCSS personuppgifter för både medlemmar och deltagare på våra event. För att erhålla förtroende från både medlemmar och deltagare känner vi därför att det är viktigt att vara transparenta med vilka uppgifter vi samlar in samt hur vi använder dessa uppgifter.

Besökare på hemsidan

Vi lagrar kakor på samtliga datorer som besöker countryhack.se. Detta görs i syfte att föra statistik över antal besökare till sajten, besöksfrekvens, besökens ursprung m.m. Statistiken är anonym i den mening att inga specifika markörer (såsom IP-adresser, besökares namn eller adress) lagras. Endast information om besökets karaktär (tid, ungefärligt geografiskt ursprung, besökets varaktighet m.m.) sparas.

Medlemmar i CCSS

Medlemmar i Cable Connectors Spelsällskap (CCSS) måste, utöver de uppgifter som samlas in om deltagare, även uppge sitt fullständiga personnummer. Detta är ett krav från förbundet Sverok (https://sverok.se/) i vilket CCSS ingår. Samtliga personuppgifter som samlas in om CCSS medlemmar delas med Sverok i syfte att verifiera våra medlemslistor och erhålla ekonomiskt bidrag från Sverok.

Medlemmar måste varje år bekräfta sitt medlemskap i föreningen. Vid utebliven bekräftelse raderas uppgifterna automatiskt från vårt system omedelbart.

Deltagare på Countryhack

Som deltagare på Countryhack måste man uppge följande uppgifter:

  • Namn
  • Epost-adress
  • Adress
  • Postadress
  • Stad
  • Telefonnummer
  • Födelsedag
  • Kön
Tre år efter att deltagaren senast loggade in på hemsidan raderas uppgifterna automatiskt från vårt system. Uppgifterna används endast i syfte att kommunicera med deltagare samt för att föra statistik över våra evenemang. Vi delar endast en minimal del av de ovan angivna uppgifterna med den betaltjänst som används för anmälan. I övrigt delas aldrig någon information med tredje part.

För medlemmar under 18 år samlar vi även in namn och telefonnummer till målsman. Detta görs endast i syfte att vid behov kommunicera med målsman. Information delas inte med tredje part.

Har du ytterligare frågor om hur vi hanterar personuppgifter? Tveka inte att kontakta oss!