Regler och villkor för Countryhack

If you want this information in English, please contact us at CREW [at] COUNTRYHACK.SE and we will provide a translated version.

Definitioner

* Med "Vi/Oss" menas kollektivt Countryhacks Crew alternativt Cable Connectors Spelsällskap.

* Med "Event" menas alla av CCSS anordnade tillställningar.

* Med "Deltagare/LAN:are" menas besökare vid ett av Cable Connectors Spelsällskap arrangerat event.

Regler för att registrera sig till lan

Countryhacks crew är en del av Cable Connectors Spelsällskap (CCSS) och utgör dess ledning.

1) ALLMÄNA REGLER

§ 1.1 Alla deltagare som godkänner detta avtal binder sig att följa de regler och riktlinjer som beskrivs i detta dokument.

§ 1.2 Varje deltagare måste följa de instruktioner som Countryhacks Crew, polisen, eller annan myndighet ger. Även då de strider mot de regler som anges i detta dokument.

2) ANMÄLAN

§ 2.1 Om deltagaren bokar en biljett så gäller denna för en plats, ett nätverksuttag samt ett strömuttag. Deltagaren har dessutom rätt att delta i samtliga av Countryhacks Crew anordnade turneringar under det aktuella eventet.

§ 2.2 Betald biljett återlöses ej. Sjukdom eller annan form av oförutsedda händelser ger ej rätt att återlösa biljetten.

§ 2.3 Vid inställt evenemang av anledning utom CCSS kontroll återbetalas som mest biljettens värde.

§ 2.4 Deltagaren ansvarar för att all angiven information är korrekt. Om informationen som gavs vid bokningstilfället inte är korrekt har Countryhacks Crew full rätt att neka deltagande.

§ 2.5 Tekniska problem som strömavbrott, höga svarstider på nätverket eller liknande ger inte rätt till någon form av ersättning.

§ 2.6 När du anmäler dig ger du oss rätt att behandla dina personuppgifter. Observera att Countryhacks Crew inte överlåter några personuppgifter till tredje part utan ditt medgivande (detta avtal innebär INTE ett sådant medgivande). Undantag enligt §2.6 gäller.

§ 2.7 För att underlätta betalning förbehåller vi oss rätten att skicka uppgifter om ditt namn, din epost-adress samt köpinformation (vilka tjänster och produkter du beställt) till Payson.

§ 2.8 Deltagaren ansvarar för ordningen vid sin plats under eventet.

§ 2.9 Anmälan till event anses som giltig först då betalning mottagits av oss och alla personuppgifter är korrekta.

§ 2.10 Vi förbehåller oss rätten att ändra hela eller delar av din anmälan, avseende platsreservation och vald T-shirt. Vid en sådan ändring kontaktas deltagaren i samband med ändringen. En av Crew ändrad anmälan ger inte rätt till ersättning i någon form.

§ 2.11 För deltagande på Countryhack krävs att du är äldre än eller fyller 14 år samma år som eventet genomförs.

§ 2.12 Vid incheckning krävs att du kan bevisa att du är tillräckligt gammal för att komma in. Detta sker genom att du medtager giltig ID-handling (exempelvis körkort, ID-kort eller pass). Vid avsaknad av ID-handling förbehåller vi oss rätten att avvisa dig från eventet.

§ 2.13 Anmälan är personlig och kan ej överlåtas till annan person. En anmälan gäller endast för den användare som gjorde anmälan. Eventuell vidareförsäljning av din anmälan är absolut förbjuden.

3) ANSVAR

§ 3.1 Du befinner dig på Countryhack på egen risk.

§ 3.2 Countryhacks Crew ansvarar inte för deltagarnas mentala eller fysiska hälsa. Vi rekommenderar att man sover och äter ordentligt.

§ 3.3 Countryhack ansvarar varken för ekonomiska, materiella eller imateriella förluster

4) SÄKERHET

§ 4.1 Lämna inte brandfarliga material ovanpå värmeutvecklande elektronik som datorer, skärmar, laddstationer eller liknande.

§ 4.2 Du ansvarar för att du tar med kablar med god kvalitet och utan skador. Hemmagjord elektronik får heller inte kopplas in elnätet utan vårt godkännande. Vi förbehåller oss rätten att koppla ur och omhänderta föremål som bryter mot dessa regler.

§ 4.3 Öppen eld (inkluderande ljus och tändare) är inte tillåten inne i hallarna.

§ 4.4 Det är inte tillåtet att medtaga fåtölj, soffa eller liknande, då de medför en brandrisk.

§ 4.5 Det är inte tillåtet att utnyttja gångarna mellan borden som förvaringsutrymme.

§ 4.6 Det finns speciella sovplatser som du i möjligaste mån bör utnyttja. Väljer du att trots allt sova på någon annan plats ansvarar du för att platsen är säker att sova vid och inte orsakar säkerhetsrisker. Det är exempelvis inte tillåtet att sova i gångar, framför utgångar eller på bord. Sover du på en plats som inte markerats som sovplats av Crew förbehåller vi oss rätten att väcka dig och få dig att flytta dig.

5) ELEKTRICITET OCH NÄTVERK

§ 5.1 Varje deltagare skall vara medveten om att det kan uppkomma störningar på nätverk och elnätet.

§ 5.2 Varje deltagare ansvarar själv för att ha med en grendosa och en nätverkskabel på minst 10 meter.

§ 5.3 Varje deltagare får använda max ett uttag på de utplacerade grendosorna.

§ 5.4 Deltagare får inte medtaga minikyl (En usbkyl är okej!), micro, brödrost, subwoofers, kylskåp, kaffe/vattenkokare, spisplattor eller annan utrustning med hög effektförbrukning.

§ 5.5 Det är inte tillåtet att sätta upp egna WLAN-access-punkter till Countryhacks nätverk.

§ 5.6 Om din dator skapar problem i nätverket genom exempelvis virusspridning, användning av torrent-klienter, intrångsförsök eller liknande kommer din dator att kopplas ur nätverket tills problemet är löst. Vi förbehåller oss även rätten att avvisa deltagaren om denne aktivt orsakat de tidigare nämnda problemen.

§ 5.7 Varje deltagare är själv ansvarig för att skydda sig mot virus, spyware eller liknande. Alla råds därför att ha ett uppdaterat antivirus och en aktiverad brandvägg.

§ 5.8 Countryhacks Crew och av dessa tillsatta personer förbehåller sig rätten att övervaka trafiken på eventets nätverk.

6) ÖVRIGT

§ 6.1 Alla former av alkohol och droger är helt förbjudna att föra in på Countryhack. Påverkade personer släpps inte in i Countryhacks lokaler. Personer som visas vara påverkade kommer att avvisas från området och eventuellt kontaktas polisen. Rökning är förbjudet inomhus och hänvisas till utomhus.

§ 6.2 Varje person får endast använda en stol vid sin plats. Det är inte tillåtet att stapla stolar för att kunna komma upp högre. Ta med en kudde istället!

§ 6.3 Det är inte tillåtet att röra utrustning tillhörande Countryhack utan Crews godkännande.

§ 6.4 För att delta på Countryhack måste du vara 14 år eller äldre. Deltagare under 18 år måste ha målsmans godkännande och måste förmedla målsmans kontaktuppgifter till Crew. Målsman måste dessutom känna till och ha läst deltagarvillkoren (detta dokument).

§ 6.5 Om en deltagare begår ett brott enligt svensk lag kommer detta att anmälas till Polisen och personen kommer avvisas från området.

§ 6.6 Det är inte tillåtet att sprida propaganda, reklam, dela ut posters eller dylikt utan ett godkännande av Countryhacks Crew.

§ 6.7 Genom att godkänna detta avtal godkänner du att Countryhacks Crew och av de utvalda personer har rätt att ta bilder och videor på dig. Du ger även Crew rätten att fritt nyttja detta material.

§ 6.8 Under eventet är det inte tillåtet att ta del av pornografikst, rasistiskt eller nazistiskt innehåll, varken i spel eller på hemsidor. Detta ger Crew friheten att avvisa den deltagande från området.

§ 6.9 Det är inte tillåtet att medta husdjur till eventet utan tillstånd från Crew.

Frågor? Kontakta oss på CREW [AT] COUNTRYHACK.SE så svarar vi så fort vi kan!